POLITIK FOR DATABEHANDLING OG BESKYTTELSE

Sidst opdateret: 1. september 2020

Pizzabix.dk tager dine private informationer meget seriøst

Denne politik dækker over de personlige informationer som Pizzabix.dk (pizzabix.dk) indsamler, bruger og viser i forbindelse med din brug af pizzabix.dk-hjemmesiden (www.pizzabix.dk) eller nogen anden service, applikation eller medie kontrolleret af pizzabix.dk

Denne politik kan blive tilrettet fra tid til anden. Vi anbefaler, at du grundigt læser denne politik hver gang du besøger hjemmesiden.

Det er vigtigt for os hos Pizzabix, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med reglerne på området. Vi har derfor udarbejdet en databeskyttelsespolitik, der giver dig som bruger et indblik i hvordan, og i hvilket omfang, personlige data behandles.

Denne politik indeholder også beskrivelser af, hvordan dine rettigheder er sikret.

Indsamling af data og formål

Vi indsamler ikke oplysninger om dig, uden at du bliver oplyst om det.

Vi indsamler navn, adresse, e-mail og telefonnummer, samt yderligere oplysninger du måtte give i henhold til samtykke.

Vi indsamler oplysningerne for at kunne kommunikere med dig. Dette gælder navn, adresse og telefonnummer. Det sker med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b).

Vi kan også indsamle oplysninger til reklame og markedsføring, hvis du har givet samtykke hertil. Dette sker med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a).

Opbevaring og sletning af data

Vi opbevarer data i overensstemmelse med lovgivningen, og har således passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre dine data hos os.

Data til opfyldelse af kontraktlige forpligtelser slettes, når kontrakten er opfyldt. Til brug for opfyldelse af blandt andet bogføringslovgivningen opbevares nødvendige data om køb i op til fem år.

Data, der behandles ud fra vores legitime interesse, slettes et år efter ophør af kundeforhold.

Data, der behandles ud fra dit samtykke, slettes hvis samtykke tilbagekaldes.

Videregivelse af data

Vi videregiver INGEN oplysninger.

Indsigtsret, indsigelse, tilbagekaldelse af samtykke, berigtigelse, sletning og dataportabilitet

Du kan få oplyst hvilke oplysninger, vi har indsamlet om dig, medmindre andet følger af lovgivningen.

Du kan også til enhver tid gøre indsigelse mod vores behandling, hvis behandlingen sker i vores legitime interesse, eller hvis personoplysningerne bruges til direkte markedsføring.

Du kan også til enhver tid tilbagekalde et samtykke, som du har givet.

Herudover kan du få rettet forkerte oplysninger, eller bede om, at vi sletter oplysninger, som vi ikke allerede måtte have slettet.

Endelig kan du bede om at få dine data i et struktureret og maskinlæsbart format.

Du skal i så fald kontakte os på info@pizzabix.dk.

Herudover har du mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K (læs mere på www.datatilsynet.dk).

Kontaktoplysninger

Pizzabix.dk, Vestergade 14, 1, 4180 Sorø

CVR nr. 34739757

Telefon: 61416248

Mail: info@pizzabix.dk

Om Born Web

Born Web opstod i 2022. Firmaet er en videre udvikling af Pizzabix. Born Web er en underafdeling af Born Web / Ren Luksus ApS.

Kontakt

Born Web / Ren Luksus ApS

CVR: 43141430

Snellemark 30 1, 3700 Rønne

Telefon: 61416248

Mail:info@born-web.dk