HANDELSBETINGELSER FOR WEBSHOP HOS PIZZABIX

Generelle oplysninger

Pizzabix
Vestergade 14, 1.
4180 Sorø
CVR nr.: 25485300
Telefon: 61416248
E-mail: 

 

Priser

Hos Pizzabix tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke.

Evt. servicegebyrer vedrørende antal ordre handlet gennem webshoppen, faktureres månedligt.

 

Betaling

Pizzabix modtager betaling med Bankoverførsel. Betaling kan efter aftale betales 50/50%. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og incl. moms. Der tages forbehold for prisfejl. Bankinformation vil fremgå af vedhæftede faktura.

Endvidere vil faktura for servicegebyr og handelsoversigt blive tilsendt senest d. 5 i måneden med betalingsfrist på 3 hverdage.

 

Levering

Pizzabix tilstræber at designe og levere din webshop 10-15 hverdage efter bestillingen.
For visse varer gælder særlige leveringsvilkår. Betingelserne vil fremgå specifikt forud for køb af disse varer.

 

Reklamationsret

Køb af vore ydelser er bindende uanset hvor lang leveringsperiode der er tale om, om der er sket dellevering af et produkt eller om en person standser i virksomheden, så er Pizzabix berettiget til betaling. Såfremt der er modtaget en faktura, er der 8 dages skriftlig reklamationsret fra modtagelse af en faktura.

Ud over de 8 dages reklamationsret, kan Køber ikke gøre indsigelser, reklamation eller ophævelses-beføjelser gældende herunder enhver form for fortrydelse, ophævelse eller aflysning, medmindre andet er særskilt skriftligt aftalt.

Ved manglende levering fra Køber, kan køber ikke kræve hel eller delvis betaling tilbage fra Pizzabix uanset om et produkt er leveret fuldt ud eller ej.

I det omfang at Pizzabix tilbyder en delvis reduktion i et beløb, afsluttes sagen og al levering standser indtil at denne sum er accepteret.

Såfremt at Køber ikke har opfyldt sine dokumentationskrav der skal til for at levere den samlede ydelse vil enhver omkostning i forbindelse med telefontid, møder og fremsendte rådgivninger blive faktureret, herunder fremsendelse af dokumentationskrav. I så henseende vil den samlede leveringstid blive pålagt opgaven fra det tidspunkt det er naturlig krævet i form af ordrebekræftelser, faktura eller lign.


Læs mere om din reklamationsret på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Ved reklamationer og benyttelse af fortrydelsesretten, skal det ske per email eller skriftligt og sendes til:
Pizzabix
Vestergade 14, 1.
4180 Sorø
info@pizzabix.dk 
Der modtages ikke forsendelser pr. efterkrav.

 

Refusion

Hvis der er tale om refusion, bedes du medsende bankoplysninger i form af reg.nr. og kontonr, så det aftalte beløb kan overføres. Oplysningerne kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.

 

Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper indgår ikke i fortrydelsesretten:
- Varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.
- Varer, der grundet sin art bliver uløseligt blandet sammen med andre ved levering.
- Varer, hvor plomberingen er brudt.
- Udførte ikke-finansielle tjenesteydelser, hvis levering af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.
- Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse heraf, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.

 

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.
Link: Klageportal for Nævnenes Hus

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: 

Om Born Web

Born Web opstod i 2022. Firmaet er en videre udvikling af Pizzabix. Born Web er en underafdeling af Born Web / Ren Luksus ApS.

Kontakt

Born Web / Ren Luksus ApS

CVR: 43141430

Snellemark 30 1, 3700 Rønne

Telefon: 61416248

Mail:info@born-web.dk